สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

Home สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
ค้นหาเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

GPS Coordinates

DD (องศาทศนิยม)
ละติจูด:15.78156 และ ลองจิจูด: 99.984036

DMS (องศา, นาที, วินาที)
ละติจูด: N 15, 46, 53.615 และ ลองจิจูด: E 99, 59, 2.528

นครสวรรค์ (เมืองสวรรค์)

รีสอร์ทของเราตั้งห่างจากตัวเมืองนครสวรรค์ประมาณ 22 กิโลเมตร

ข้อมูลจังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์อยู่ห่างจากกรุงเทพฯไปทางเหนือประมาณ 237 กิโลเมตร จังหวัดนครสวรรค์ยังเป็นที่รู้จักกันในนาม“ ปากน้ำโพ” ซึ่งแม่น้ำปิง วัง ยม และน่านบรรจบกัน
และก่อตัวเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่สุดของประเทศไทย

นครสวรรค์ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนล่างของประเทศ ซึ่งอยู่ระหว่างภาคเหนือและภาคกลางของประเทศไทยถือว่าเป็น“ ประตูสู่ภาคเหนือ” และเป็นศูนย์กลางการคมนาคม
ในภาคเหนือตอนล่าง

วิธีเดินทางมาจังหวัดนครสวรรค์

โดยรถมินิบัส/รถตู้โดยสาร
สามารถนั่งรถมินิบัส/รถตู้โดยสารจากสถานีขนส่งรถตู้หมอชิต 2 (อยู่ตรงข้ามสถานีขนส่งหมอชิต 2) ไปยังจังหวัดนครสวรรค์
(สามารถลงรถที่บิ๊กซีซุปเปอร์มาร์เก็ตสาขา 1 ได้) ราคา 182 บาทต่อเที่ยวและใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง

โดยรถโดยสารประจำทาง
นอกจากนี้ยังมีรถประจำทางปรับอากาศหลายสายวิ่งระหว่างกรุงเทพและนครสวรรค์ทุกวันสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สถานีขนส่งสายเหนือที่หมอชิต
(โทร. 0 2279 4484-7) เพื่อสอบถามรายละเอียด ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง สถานีขนส่งนครสวรรค์อยู่ทางทิศตะวันตกของใจกลางเมือง
หากมาจากทางเหนือ (กรณีนี้ในเดือนพฤศจิกายน 2010, ลำปาง,) รถบัสใช้เวลา 5 ชั่วโมงและมีราคาอยู่ที่ 280 บาท

โดยรถไฟ
รถไฟสายเหนือวิ่งหลายครั้งต่อวันจากกรุงเทพฯผ่านนครสวรรค์และสิ้นสุดที่จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริการการท่องเที่ยว
โทร. 0 2223 7010, 0 2223 7020 สถานีรถไฟอยู่ไม่ไกลห่างจากตัวเมืองประมาณ 6 กิโลเมตร มีบริการรถตุ๊กตุ๊กสำหรับพาเข้าเมือง

บริการรถเที่ยวในตัวเมือง

บริการรถสองแถวมีมากมายในระหว่างวัน แต่บริการรถตุ๊กตุ๊กมักจะมีจำนวนน้อย สามารถรอที่ “บิ๊กซี” และสถานีขนส่งนครสวรรค์ได้
และมีบริการรถจักรยานยนต์รับจ้าง ซึ่งมีความรวดเร็ว และราคาถูก

จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

อุทยานสวรรค์

สวนสาธารณะในจังหวัดนครสวรรค์ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ข้างทางหลวงสายเอเชีย เดิมเคยเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ 502,400 ตารางเมตร
เรียกว่า”หนองสมบูรณ์” ต่อมาได้กลายเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีถนนวงแหวน 2 วงล้อมรอบ กลางสวนเป็นเกาะที่สวยงามมีพื้นที่ 6,400 ตารางเมตร
อุทยานแห่งนี้มีสวนหย่อม สนามหญ้า น้ำพุเวทีกลางแจ้ง น้ำตกและสวนกุหลาบ ยังมีกิจกรรมสำหรับออกกำลังกายคือ เต้นแอโรบิก วิ่ง รำไทเก๊ก ฟุตบอล บาสเก็ตบอล
และมีเครื่องออกกำลังกายสำหรับใช้ภายในสวนสวนสาธารณะ

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ตั้งอยู่บนเทือกเขาถนนธงชัย พื้นที่ประกอบด้วยภูเขาที่คดเคี้ยวและเป็นต้นน้ำของทางน้ำหลายแห่งรวมถึงแม่น้ำแม่วงก์และคลองขลุง
ทางน้ำไหลลงสู่แม่น้ำปิงและแม่น้ำเจ้าพระยา
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์อยู่ในอำเภอปางศิลาทองในกำแพงเพชร (446.4 ตารางกิโลเมตร) และในอำเภอแม่วงก์ – แม่เปินจังหวัดนครสวรรค์
(446.48 ตารางกิโลเมตร) รวมเป็น 892.88 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือติดกับอุทยานแห่งชาติคลองลานกำแพงเพชร ทิศใต้ติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
จังหวัดอุทัยธานี ทิศตะวันออกติดกับหมู่บ้านในเขตจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดนครสวรรค์ และทิศตะวันตกติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางจังหวัดตาก
พื้นที่ดังกล่าวได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2530 และเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 55 ของประเทศไทย
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 65 ถนนคลองลาน – อุ้มผาง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา

ต้นกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นจุดที่แม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านมาบรรจบกันที่ตำบลปากน้ำโพด้านหน้าเขื่อนในเมือง ที่นี่เราสามารถเห็นความแตกต่างระหว่างแม่น้ำสองสาย
ได้อย่างชัดเจน แม่น้ำน่านมีสีแดงส้ม ในขณะที่แม่น้ำปิงมีสีเขียวฟ้า ไหลบรรจบกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นเส้นทางน้ำที่สำคัญที่สุดของประเทศไทย
แม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านหลายจังหวัดก่อนจะผ่านจังหวัดกรุงเทพมหานครและสิ้นสุดลงในอ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรปราการ มันมีความยาวประมาณ 370 กิโลเมตร
สถานที่ที่ดีที่สุดในการชมต้นกำเนิดคือที่ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ – เจ้าแม่ทับทิม และพาสาน(สัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา) นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือไปชมทิวทัศน์
กลางเกาะแม่น้ำที่พาสาน หรือข้ามฝั่งไปและกราบสักการะพระพุทธรูปหลวงพ่อโตที่วัดปากน้ำโพ (วัดทองธรรมชาติเหนือ) สามารถเช่าเรือได้จากท่าเรือเจ้าพระยา

ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ - เจ้าแม่ทับทิม

ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ – เจ้าแม่ทับทิมทับ ตั้งอยู่ในบริเวณชุมชนปากน้ำโพบนฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยา ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้าน
และเป็นแม่เหล็กแห่งจิตวิญญาณของผู้คนในพื้นที่เช่นเดียวกับผู้คนที่ใช้แม่น้ำ ศาลเจ้าแห่งนี้ยังเป็นมุมมองที่ดีที่สุดของจุดเริ่มต้นกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยา

วัดวรนาถบรรพต (วัดเขากบ)

วัดวรนาถบรรพต (วัดเขากบ) เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดนครสวรรค์ ตั้งอยู่บนยอดเขากบสูง 185.5 เมตรจากระดับน้ำทะเล ทางขึ้นวัดมี 2 ​​วิธีคือขึ้นบันได 439 ขั้น
และถนนยางมะตอยกว้าง 3 เมตร บนยอดเขามีรอยพระพุทธบาทจำลองและเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ที่สร้างขึ้นเมื่อสมัยสุโขทัยเป็นเมืองหลวงของประเทศ
วัดแห่งนี้ได้รับการยกย่องจากกรมการศาสนาในฐานะวัดพัฒนาที่ดีที่สุดในปี 2509 เนินเขาใกล้เคียงเป็นที่ตั้งของสถานีถ่ายทอดโทรทัศน์บางแห่ง

เขาหน่อ-เขาแก้ว

เขาหน่อ-เขาแก้วเป็นภูเขาหินปูน มีวัดเขาหล่ออยู่ที่เชิงเขา มีบันไดนำไปสู่ถ้ำเป็นจุดสูงสุด ซึ่งมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ตั้งอยู่ด้านหน้า ครั้งเมื่อรัชกาลที่ 5 เสด็จมาที่นี่
ผ่านแม่น้ำปิง ท่านทรงประทับแรมบนภูเขา ต่อมาจังหวัดได้สร้างอนุสาวรีย์ขึ้นเพื่อรำลึกถึงโอกาส มีลิงมากมายที่ด้านล่างของภูเขา และคุณสามารถเห็นค้างคาว
ที่อาศัยอยู่ในถ้ำบินออกไปกินอาหารในตอนเย็น ทำให้เห็นค้างคาวจำนวนมากเป็นเส้นสีดำยาวในท้องฟ้ายามค่ำคืน และใกล้เคียงเขาแก้วก็มีค้างคาวจำนวนมากบินออกมา
ในเวลากลางคืนเช่นกัน

ถ้ำบ่อยา

   ถ้ำบ่อยา(วัดเทพนิมิตทรงธรรม) เป็นหมู่บ้านหินก้อนในตำบลหนองกรด อยู่ห่างจากตัวเมืองเป็นระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ไปตามถนนสายเอเชีย เลี้ยวซ้ายตรงหนองเบนไปตามเส้นทาง หมายเลข 1072  ไปอำเภอลาดยาว ประมาณ 1 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายไปทางวัดศรีอุทุมพร เป็นระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ก็จะถึงตัวถ้ำบ่อยาที่ตั้งอยู่บนเขา มีบันไดทางขึ้นประมาณ300 ขั้น โดยต้องเดินเท้าขึ้นไป ภายในถ้ำมี 3 ส่วน ส่วนแรกมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ส่วนที่สองอยู่ลึกเข้าไปข้างในจะเป็นทางตัน ในบริเวณนี้จะมีบ่อน้ำทิพย์ ซึ่งชาวบ้านถือว่าเป็นบ่อน้ำยาศักดิ์สิทธิ์อยู่ด้วย ส่วนที่สามเป็นทางที่จะออกจากบริเวณถ้ำสู่ภายนอกอีกทางหนึ่ง ภายในบริเวณถ้ำนอกจากจะมีบ่อน้ำทิพย์ ดังกล่าวอยู่แล้วยังมีหินงอกหินย้อยตามธรรมชาติ ที่งดงามเป็นอย่างมาก มีแสงไฟฟ้าให้ความสว่างอย่างเพียงพอภายในถ้ำ

วัดเกาะหงษ์

วัดเกาะหงษ์เป็นวัดเก่าแก่กว่า 200 ปี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มชุมชนเชื้อสายมอญ ยังมีการเล่นสะบ้า ลูกช่วง มอญซ่อนผ้า ประเพณีแข่งเรือ ปิดทองไหว้พระและงานประเพณีสงกรานต์ วัดเกาะหงษ์ตั้งในปีพ.ศ. 2336 ยังคงเหลือสถาปัตยกรรมที่สำคัญคือวิหาร(โบสถ์เก่า) ลักษณะศิลปะอยุธยาตอนปลาย-รัตนโกสินทร์ตอนต้น ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังรูปเทพชุมนุมหลายองค์เขียนต่อเนื่องกันไปแบบงานจิตรกรรมสมัยอยุธยา ลักษณะฝีมือช่างหลวง
ในการเสด็จประพาสต้นทางเหนือของ “พระพุทธเจ้าหลวง” ได้เสด็จผ่านมาถึง “วัดบ้านเกาะ หรือวัดเกาะหงษ์” เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2449 (ร.ศ 125) พระองค์นมัสการพระประธานในโบสถ์ และนมัสการ “หลวงปู่กัน” ซึ่งเป็นสมภารวัดในขณะนั้นโดยภายในพระอุโบสถ พระองค์ทรงเห็น “พระสังกัจจายน์” ยืนมือกุมท้อง ทรงพอพระทัยเป็นอันมากจึงขอเชิญพระกัจจายน์ไป แล้วพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน 1 ชั่ง (80 บาท) เพื่อให้จัดสร้างขึ้นใหม่แทนซึ่งก็คือองค์ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันความอัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งของวัดแห่งนี้ก็คือ การรักษาโรคด้วยวิธี “เหยียบฉ่า” โดยหมอจะนำเท้าจุ่มสมุนไพร แล้วนำไปเหยียบแผ่นเหล็กที่กำลังเผาไฟจนร้อนจัด ขณะเหยียบเหล็กจะเกิดเปลวไฟลุกท่วมเท้าเสียงดัง “ฉ่า” จากนั้นก็นำมาเหยียบให้ผู้ป่วยบริเวณที่มีการเจ็บป่วย ซึ่งนับว่าเป็นการรักษาโรคแบบโบราณที่มีความอัศจรรย์มาก ตามตำนานกล่าวว่าสืบทอดกันมากกว่าร้อยปี

ภายในวัด มีจุดสำคัญต่างๆ ในการตามรอยเสด็จประพาสต้น ดังนี้ ชมโบสถ์เก่าอายุกว่า 200 ปี กราบพระสังกัจจายน์ยืน ชมการ “เหยียบฉ่า” รักษาโรคอัมพฤกษ์อัมพาต และกราบหลวงพ่อกัน หลวงพ่ออินทร์ยอดเกจิอาจารย์ในอดีต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเรา

พนักงานที่แกแล รีสอร์ท ยินดีให้ความช่วยเหลือทุกคำถาม และสอบถามข้อมูลต่างๆ เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด